Het Dental Management Game is een kennisspel. Sinds 1997 spelen wij dit spel met laatstejaars tandheelkundestudenten op de universiteiten van Amsterdam, Nijmegen en Groningen.

Feest in de sneeuw tijdens twintigste editie DMG

Uitdagend, praktisch, leerzaam, gezellig… Het zijn woorden waarmee de deelnemende studenten de twintigste editie van de Dental Management Game (DMG) omschrijven. De bijeenkomsten werden vaak als pittig ervaren. Er werden lange dagen gemaakt, maar een driedaagse skireis naar het Oostenrijkse Niederau liet dit alles verdwijnen als sneeuw voor de zon.
TEKST: LAURA JANSEN; BEELD: DMG; BRON: NT.


Een gaatje boren kunnen de vijfdejaars studenten tandheelkunde inmiddels wel, net als een kroon prepareren of een etsbrug maken. Maar als je vraagt hoe het zit met het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ondertekenen van contracten of invullen van belastingformulieren, verschijnen er grote vraagtekens in hun ogen.
In dat gat springt DMG. Tijdens zes bijeenkomsten maken de tandartsen in spe kennis met alles wat komt kijken bij het starten van een eigen praktijk. En dat is fijn, want dit komt in de opleiding niet aan bod, zegt ACTA-student Joy van der Velde, lid van het winnende groepje. “Tijdens de opleiding ligt de focus vooral op het behandelen van patiënten, wat logisch is. Maar naarmate het einde van de studie nadert, werd ik me steeds meer bewust van het feit dat er nog veel meer bij komt kijken. DMG was voor mij de kans om meer te leren over de mogelijke werkvormen die er zijn voor tandartsen en waar je zoal rekening mee moet houden als startende tandarts.”
Volgens de Groningse student Floor Metiarij leeft DMG echt tijdens de opleiding, al tijdens de bachelorfase. “Daar hoorde ik dat het verstandig is om deel te nemen: je krijgt een goed beeld van wat er na je studie allemaal op je af komt. En natuurlijk werd er over de skireis gepraat, de afsluiting van DMG. Ik ben blij dat ik heb meegedaan. Na elke bijeenkomst ging ik naar huis met het gevoel weer veel te hebben geleerd.”

 

Stimulans
Hadden de studenten ook aan DMG meegedaan als er geen skireis aan verbonden zat? De meesten beantwoorden deze vraag met een volmondige ja. Floor Metiarij: “De skireis gaf natuurlijk wel een enorme stimulans, want we maakten in combinatie met de kliniek ontzettend lange dagen.” Misschien wil ze over een paar jaar haar eigen praktijk beginnen. “DMG heeft me bij die keuze geholpen doordat ik nu minder beren op de weg zie. Het heeft het traject dat je ervoor moet ondernemen, overzichtelijker gemaakt.” Joy van der Velde vindt dat je vooral voor jezelf aan DMG moet deelnemen. Voorafgaand aan DMG had ze de wens ooit haar eigen praktijk te starten. Halverwege de  bijeenkomsten was ze hier echter niet meer zo zeker van. “Mijn hoofd tolde van alle berekeningen en bijkomende zaken. Maar nu het allemaal een beetje is gaan bezinken, wil ik toch nog steeds graag mijn eigen praktijk, alhoewel mijn beweegredenen hiervoor nu wel een beter fundament hebben gekregen.

 

Download: NEDERLANDS TANDARTSENBLAD jaargang 72-02

Deel deze pagina!